Генериране на електрическа енергия

Основна характеристика на всяка фотоволтаична клетка е мощността й. Тъй като фотоволтаикът е постояннотоков източник, неговата мощност се изчислява по зависимостта Р=U.I

Зелен Свят

Време е да започнем да мислим „зелено“. Светът се променя, нека да използваме алтернативни източници на енергия!

Ефективност на фотоволтаиците

Прието е всички параметри на фотоволтаиците да се дават за точно определени условия, наречени стандартни, а именно: интензивност на светлината, с която се осветява фотоволтаикът – 1000 W/m2; температура на фотоволтаика – 25 °С;

Разположение на фотоволтаичните панели

Фотоволтаичната електроцентрала се състои от 110 фотоволтаични модули, 1 инвертор, кабелна мрежа, разпределителни табла.

ОЧАКВАНА ГОДИШНА ПРОДУКЦИЯ

Произведената електроенергия от Фотоволтаичната централа ще се генерира директно в електроразпределителната мрежа. Очакваното количество произведена енергия от централата е 1348×30 KW ~ 40,440 MWh добив годишно.

ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

За предпазване на обслужващия персонал от допирни напрежения при евентуален пробив в изолацията, е предвидено заземяване на всички метални части, които нормално не са под напрежение, но могат да попаднат под такова. Предвидени са всички мероприятия, съгласно изискванията на Наредба № 3 / 09.06.2004г. (ПУЕУ).

Тъй като между модулите и конструкцията няма изолационна подложка, не е необходимо свързването им със заземителен проводник.

Към изградения външен заземителен контур се присъединяват разпределителни табла. По този начин се осигуряват еднакви потенциали за всички елементи от фотоволтаичната централа.

След ивършване на всички ел. монтажни работи, се извършат необходимите изпитания. Извършване на всички ел. монтажни работи. Получените резултати трябва да отговарят на Наредба № 3/09.06.2004 г.

МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

Свързват се металната носеща конструкция към съществуващата мълниезащитна инсталация на покрива на сградата.

След извършване на всички ел. монтажни работи, се извършат необходимите изпитания.

Какво предлагаме?

Предлагаме Ви цялостна разработка от:

Проектиране на инсталацията;

Вие ни представяте Вашата идея за изграждане на фотоволтаиците, ние изготвяме и Ви представяме различни варианти, от които да изберете този, който се доближава най-много до изискванията Ви.

Изграждане на инсталацията;

За нас е важно цялата техническа, както и естетическа работа по изграждането, да бъде извършена качествено.

Присъединяване към мрежата;

Въвеждането на обекта в експлоатация се извършва по реда на ЗУТ

4

Награда за 2 поредни години

4

Иновации в спестяването на енергия

30

Жилищни инсталации

5

Корпоративни групи

Какво ни предстои?

Белани солар работи по няколко иновативни проекта, за които предстои да Ви разкаже скоро!

Защо да изберете нас?

Белани клима е изградила затворен кръг на процесите, които прилага в своята работа! Ние държим на качеството, затова и разчитаме на нашите професионалисти за всеки един от етапите при изграждането на поетите проекти. Ние:

Според индивидуалните изисквания на клиента.

Панели с мощност между 240-320 WP.
Инвертори с мощност до 30 KW.
Контролери според нуждите.

Поцинкована;
Праховобоядисана;
Антикоризионна боя;

Клиентът предоставя терен. Изграждането се случва до присъединяване към съответното електроразпределително дружество.

С нашите системи за видеонаблюдение ще имате възможността да следите по всяко време Вашия имот. Ние ще Ви помогнем да се чувствате сигурни и спокойни! Осигурете охрана на имуществото си!

Бъди модерен – мисли в зелено, живей зелено!

Често задавани въпроси

Защо соларна енергия?
Предимства на соларната енергия?
Заслужава ли си инвестицията?
Фотоволтаичната енергия в световен мащаб

Свържете се с нас,
за да донесем удобството в дома Ви!

+359 878 958 097